POLYTRON® 浸没式分散

用于实验室, 中试及大型生产线的批量型分散及均质设备

分散头 / 转子

长度
最小长度 最大长度
直径
最小直径 最大直径
容量
容量 容量
PT-DA 03 / 2EC-E050
PT-DA 03 / 2EC-E050
EC <标准分散头>
PT-DA 05 / 2EC-E085
PT-DA 05 / 2EC-E085
EC <标准分散头>
PT-DA 07 / 2EC-E107
PT-DA 07 / 2EC-E107
EC <标准分散头>
PT-DA 12 / 2EC-E123
PT-DA 12 / 2EC-E123
EC <标准分散头>
PT-DA 12 / 2EC-E157
PT-DA 12 / 2EC-E157
EC <标准分散头>
PT-DA 20 / 2EC-E192
PT-DA 20 / 2EC-E192
EC <标准分散头>
PT-DA 25 / 2EC-E192
PT-DA 25 / 2EC-E192
EC <标准分散头>
PT-DA 25 / 2FEC-E192
PT-DA 25 / 2FEC-E192
EC <标准分散头>
PT-DA 05 / 2EC-F078
PT-DA 05 / 2EC-F078
EC <标准分散头>
PT-DA 07 / 2EC-F101
PT-DA 07 / 2EC-F101
EC <标准分散头>
PT-DA 12 / 2EC-F154
PT-DA 12 / 2EC-F154
EC <标准分散头>
PT-DA 20 / 2EC-F193
PT-DA 20 / 2EC-F193
EC <标准分散头>
PT-DA 30 / 2EC-F250
PT-DA 30 / 2EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 30 / 4EC-F250
PT-DA 30 / 4EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 36 / 2EC-F250
PT-DA 36 / 2EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 36 / 4EC-F250
PT-DA 36 / 4EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 40 / 2EC-F250
PT-DA 40 / 2EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 45 / 2EC-F250
PT-DA 45 / 2EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 45 / 6EC-F250
PT-DA 45 / 6EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 50 / 2EC-F250
PT-DA 50 / 2EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 50 / 4EC-F250
PT-DA 50 / 4EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 60 / 2EC-F250
PT-DA 60 / 2EC-F250
EC <标准分散头>
PT-DA 07 / 2SYN-E082
PT-DA 07 / 2SYN-E082
SYN <合成纤维> / 无菌分散头套装25件
PT-DA 12 / 2SYN-E126
PT-DA 12 / 2SYN-E126
SYN <合成纤维> / 无菌分散头套装10件
PT-DA 12 / 2WEC-E157
PT-DA 12 / 2WEC-E157
W <W型设计分散头>
PT-DA 20 / 2WEC-E192
PT-DA 20 / 2WEC-E192
W <W型设计分散头>
PT-DA 20 / 2WG-E210
PT-DA 20 / 2WG-E210
W <W型设计分散头> / 气密应用
PT-DA 20 / 2WMEC-E192
PT-DA 20 / 2WMEC-E192
W <W型设计分散头>带突出刀头
PT-DA 25 / 2WEC-E192
PT-DA 25 / 2WEC-E192
W «W-Design»
PT-DA 25 / 2WEC-E192
PT-DA 25 / 2WEC-E192
W <W型设计分散头>
PT-DA 12 / 2WEC-F154
PT-DA 12 / 2WEC-F154
W <W型设计分散头>
PT-DA 20 / 2WEC-F193
PT-DA 20 / 2WEC-F193
W <W型设计分散头>
PT-DA 20 / 2WG-F210
PT-DA 20 / 2WG-F210
W <W型设计分散头> / 气密应用
PT-DA 30 / 2WEC-F250
PT-DA 30 / 2WEC-F250
W «W-Design»
PT-DA 30 / 2WMEC-F250
PT-DA 30 / 2WMEC-F250
W <W型设计分散头>带突出刀头
PT-DA 36 / 2WEC-F250
PT-DA 36 / 2WEC-F250
W <W型设计分散头>
PT-DA 36 / 2WMEC-F250
PT-DA 36 / 2WMEC-F250
W <W型设计分散头>带突出刀头
PT-DA 45 / 2WEC-F250
PT-DA 45 / 2WEC-F250
W <W型设计分散头>
PT-DA 40 / 2WEC-F250
PT-DA 40 / 2WEC-F250
W <W型设计分散头>
PT-DA 50 / 2WEC-F250
PT-DA 50 / 2WEC-F250
W <W型设计分散头>
PT-DA 60 / 2WEC-F250
PT-DA 60 / 2WEC-F250
W <W型设计分散头>
PT-DA 12 / 2MEC-E157
PT-DA 12 / 2MEC-E157
M <突出切割刀头>
PT-DA 20 / 2MEC-E192
PT-DA 20 / 2MEC-E192
M <突出切割刀头>
PT-DA 30 / 2MEC-F250
PT-DA 30 / 2MEC-F250
M <突出切割刀头>
PT-DA 12 / 2MEC-F154
PT-DA 12 / 2MEC-F154
M <突出切割刀头>
PT-DA 20 / 2MEC-F193
PT-DA 20 / 2MEC-F193
M <突出切割刀头>
PT-DA 25 / 2MEC-E192
PT-DA 25 / 2MEC-E192
M <突出切割刀头>
PT-DA 30 / 2MG-F273
PT-DA 30 / 2MG-F273
M <突出切割刀头> / M型气密分散头
PT-DA 36 / 2MEC-F250
PT-DA 36 / 2MEC-F250
M <突出切割刀头>
PT-DA 40 / 2MEC-F250
PT-DA 40 / 2MEC-F250
M <突出切割刀头>
PT-DA 40 / 2MG-F250
PT-DA 40 / 2MG-F250
M <突出切割刀头> / M型气密分散头
PT-DA 50 / 2MEC-F250
PT-DA 50 / 2MEC-F250
M <突出切割刀头>
PT-DA 50 / 2MG-F250
PT-DA 50 / 2MG-F250
M <突出切割刀头> / M型气密分散头
PT-DA 60 / 2MEC-F250
PT-DA 60 / 2MEC-F250
M <突出切割刀头>
PT-DA 60 / 2MG-F250
PT-DA 60 / 2MG-F250
M <突出切割刀头> / M型气密分散头
PT-DA 07 / BEC-E107
PT-DA 07 / BEC-E107
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 12 / BEC-E157
PT-DA 12 / BEC-E157
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 20 / BEC-E192
PT-DA 20 / BEC-E192
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 20 / BG-E210
PT-DA 20 / BG-E210
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 25 / BEC-E192
PT-DA 25 / BEC-E192
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 25 / BG-E210
PT-DA 25 / BG-E210
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 07 / BEC-F101
PT-DA 07 / BEC-F101
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 12 / BEC-F154
PT-DA 12 / BEC-F154
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 20 / BEC-F193
PT-DA 20 / BEC-F193
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 36 / BEC-F250
PT-DA 36 / BEC-F250
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 45 / BEC-F250
PT-DA 45 / BEC-F250
B <BIOTRONA 高湍流分散头>
PT-DA 12 / 2ZMEC-E157
PT-DA 12 / 2ZMEC-E157
Z <Z型设计> / Z型设计带突出刀头
PT-DA 30 / 2ZEC-F250
PT-DA 30 / 2ZEC-F250
Z <Z型设计>
PT-DA 20 / 2XEC-E116
PT-DA 20 / 2XEC-E116
X <X型设计>
PT-DA 20 / 2XEC-E157
PT-DA 20 / 2XEC-E157
X <X型设计>
PT-DA 20 / 2G-E210
PT-DA 20 / 2G-E210
G <气密型分散头>
PT-DA 20 / 2G-F210
PT-DA 20 / 2G-F210
G <气密型分散头>
PT-DA 30 / 2G-F273
PT-DA 30 / 2G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 30 / 4G-F273
PT-DA 30 / 4G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 36 / 2G-F273
PT-DA 36 / 2G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 36 / 4G-F273
PT-DA 36 / 4G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 40 / 2G-F273
PT-DA 40 / 2G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 45 / 2G-F273
PT-DA 45 / 2G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 50 / 2G-F273
PT-DA 50 / 2G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 50 / 6G-F273
PT-DA 50 / 6G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 60 / 2G-F273
PT-DA 60 / 2G-F273
G <气密型分散头>
PT-DA 30 / DEC-F250
PT-DA 30 / DEC-F250
DEC <溶解器>
PT-DA 53 / DEC-F250
PT-DA 53 / DEC-F250
DEC <溶解器>
PT-DA 65 / DEC-F250
PT-DA 65 / DEC-F250
DEC <溶解器>
TiN Rotor (Upgrade)
TiN Rotor (Upgrade)
TiN <硝化钛> - 升级 / 用于Ø 12 – 36 毫米分散头转子
TiN Stator (Upgrade)
TiN Stator (Upgrade)
TiN <硝化钛> - 升级 / 用于Ø 12 – 36 毫米分散头定子